نصب شیر برقی بالابر دو بوبین هیدرولیک (طرح Blain آلمان)

راهنمای تنظیمات و مدار شیر دو بوبین ترک هیدرولیک

 KV1S 

 

 شیر برقی بالابر هیدرولیک 

برای نصب صحیح و ایمنی بالابر، نصب صحیح شیر برقی که یکی از اجزای آن است، بسیار حائز اهمیت بوده و سهل انگاری در این زمینه می تواند به حوادث جبران ناپذیر و ضررهای جانی و مالی منجر گردد. و باید طبق اصول و مطلبق راهنما باشد. در ادامه تنطیمات حرکت رو به بالا و پایین آسانسور و المان های کنترل و پارامترهای تنظیم شیر دو بوبین ترک هیدرولیک آمده است.

تنظیمات حرکت رو به بالا (شیر دو بوبین بالابر هیدرولیک)

 • 1 تنظیم شروع حرکت نرم به طرف بالا
 • 5 تنظیم توقف نرم بالا
 • شتاب رو به پایین به صورت پیشفرض داخلی می باشد

تنظیمات حرکت رو به پایین (شیر دو بوبین بالابر هیدرولیک)

 • 6 تنظیم شروع حرکت نرم به طرف پایین
 • 9 فول کنترل تنظیم سرعت به طرف پایین
 • شتاب رو به پایین به صورت پیشفرض داخلی می باشد

المان های کنترل (شیر دو بوبین بالابر هیدرولیک)

 • A بوبین توقف بالا
 • D بوبین توقف پایین
 • U شیر تخلیه فرعی
 • H شیر اضطراری دستی
 • M مانومتر
 • V شیر یکطرفه
 • Y شیر تنظیم سطح پایین
 • F فیلتر اصلی
 • S شیر تنظیم فشار
 • L شیر قطع کن مانومتر

شیر برقی / دو بوبین

حرکت رو به بالا در شیر دو بوبین KV1-S آسانسور و بالابر هیدرولیک

حداکثر سرعت رو به بالا با توقف نرم 0/16m/s می باشد. و در صورت نیاز حداکثر سرعت 0/4m/s با عبور از سطح توقف و برگشت مجدد می باشد. شروع نرم حرکت رو به بالا به صورت پیش فرض و تنظیم شده می باشد توقف نرم بالا قابل تنظیم می باشد. (پمپ باید با تاخیر خاموش شود).

شیر برقی / دو بوبین

حرکت رو به پایین در شیر دو بوبین KV1-S آسانسور و بالابر هیدرولیک

حداکثر سرعت رو به پایین 0/16m/s است. شروع حرکت نرم رو به پایین قابل تنظیم است. سرعت رو به پایین قابل تنظیم می باشد. توقف نرم پایین به صورت پیش فرض و تنظیم شده می باشد. شیر برقی KV 1/2 برای آسانسور و بالابرهای هیدرولیک با سرعت 0.16 متر بر ثانیه در نظر گرفته شده اند

شیر برقی دو بوبین / پارامترهای تنظیم

پارامترهای تنظیم شیر دو بوبین KV1-S آسانسور و بالابر هیدرولیک

میزان جریان روغن: 5 تا 80 لیتر بر دقیقه طبق منحنی درج شده در بروشور
cst ویسکوزیته روغن: 25 تا 60 در 40 درجه سانتی گراد
حداکثر دمای روغن: 70 درجه سانتی گراد
ولتاژهای قابل ارائه: 12V DC/2.1A - 24V DC/1.1A - 110V AC/0.5A - 230V AC/0.18A .
کلاس عایق بندی: در ولتاژهای AC و Ip68 ,DC می باشد
اتصالات ورودی و خروجی شیر: Z, T, P هر سه G1/2 اینچ می باشد
فشار کاری: تا 100 بار فشار انفجار: 500 بار

توجه
تنظیم و سرویس شیرها فقط توسط شخص واجد شرایط فنی انجام شود. دستکاری شخص فاقد صلاحیت می تواند موجب جراحت و فوت و یا خسارت جانی شود. قبل از دستکاری قطعات داخلی شیر از قطع بودن برق ورودی و بسته بودن شیر ربع گرد و نیز صفر بودن فشارشیر مطمئن شوید.
ابزار مورد نیاز برای تنظیم شیر دو بوبین طرح Blain مدل KV1-S
آچار آلن 3 میلی متر

راهنمای نصب شیر برقی دو بوبین ترک هیدرولیک طرح Blain

تنظیم رو به بالا در شیر دو بوبین KV1-S آسانسور و بالابر هیدرولیک

تمامی شیرها تست و تنظیم اولیه شده اند. قبل از تغییر تنظیمات شیر، عملکرد درست بوبین ها را کنترل کنید. تحریک بوبین را کنترل کنید می توانید مهره سر بوبین را باز کرده و کمی بوبین را بالا بکشید در این حالت کشش و مگنت بوبین را حس خواهید کرد.

KV1-S

تمامی شیرها تست و تنظیم اولیه شده اند. قبل از تغییر تنظیمات شیر، عملکرد درست بوبین ها را کنترل کنید. تحریک بوبین را کنترل کنید می توانید مهره سر بوبین را باز کرده و کمی بوبین را بالا بکشید در این حالت کشش و مگنت بوبین را حس خواهید کرد.

پیچ شماره 1 برای تنظیم شروع حرکت نرم به سمت بالا می باشد

هنگام استارت پمپ، کابین خالی باید حدود 1 ثانیه قبل از حرکت به سمت بالا ثابت بماند. این وقفه را می توان با تنظیم شماره 1 انجام داد. ساعتگرد زمان وقفه را کاسته و پاد ساعتگرد زمان وقفه را افزایش می دهد.

پیچ شماره 5 برای تنظیم توقف نرم در بالا می باشد

در ایستگاه توقف، بوبین A خاموش می شود. و با به کارگیری تایمر برقی در تابلو برق پمپ حدود 1 ثانیه بیشتر کار میکند تا کابین توقف نرمی داشته باشد. مقدار نرم بودن توقف با 5 تنظیم می شود. در جهت ساعتگرد توقف نرم تر شده و در جهت پاد ساعتگرد توقف ناگهانی و سریعتر می شود.

پیش تنظیم: در حالی که بوبین A قطع بوده و پمپ کار می کند 5 را تا زمانی که کابین شروع به حرکت کند به سمت داخلی می چرخانیم سپس تا توقف کابین پاد ساعتگرد می چرخانیم

روشی دیگر برای تنظیم توقف در بالا:

در سرعت های نسبتا بالا و با وجود تایمر در مدار برق، برای توقف در ایستگاه ممکن است کابین کمی بیشتر از سطح ایستگاه طی کند. در این موارد، بوبین پایین اورنده D تحریک می شود تا کابین به آرامی پایین آید و در سطح طبقه بوبین D خاموش می شود

پیچ تنظیم فشار شکن S:

این شیر جهت تنظیم فشار می باشد. در جهت ساعتگرد حداکثر فشار و در جهت پاد ساعتگرد حداقل فشار تنظیم می شود.

توجه

اگر بین شیر KV و سیلندر هیدرولیک از شیر ربع گرد استفاده کرده باشید توجه کنید که هنگام تنظیم شیر فشار شکن شیر ربع گرد باز بوده و در زمان تنظیم فشار شکن شیر ربع گرد (Ball Valve) به صورت ناگهانی بسته نشود .

KV1S

تنظیم رو به پایین در شیر دو بوبین KV1-S آسانسور و بالابر هیدرولیک

پیچ شماره 6 برای تنظیم شروع حرکت نرم به طرف پایین می باشد

با تحریک بوبین D, آسانسور با تنظیم متناسب با پیچ 6 که روی بوبین D قراردارد شروع به حرکت رو به پایین می نماید، این شروع حرکت با چرخاندن پیچ تنظیم نرم تر و در جهت پاد ساعت گرد ناگهانی و سریعتر می شود.

پیچ شماره 9 برای تنظیم سرعت حرکت کلی رو به پایین می باشد

با تحریک بوبین D, آسانسور رو به پایین حرکت می کند. و با پیچ تنظیم شماره 9 می توان حرکت کلی رو به پایین آسانسور را سریع تر یا کندتر تنظیم کرد.

توقف در پایین

با رسیدن آسانسور به محل توقف برق ورودی بوبین D قطع می شود و آسانسور با تنظیمات پیش فرض داخلی که توسط کارخانه انجام شده است متوقف می گردد، توجه داشته باشید که این عملکرد توسط تکنسین یا نصاب آسانسور هیدرولیک قابل تنظیم نمی باشد.

شیر تنظیم اضطراری H

با چرخاندن دسته قرمز شیر H در جهت خلاف عقربه های ساعت مسیر روغن به طرف مخزن باز شده و آسانسور به طرف پایین حرکت می کند.

برای عملکرد بهتر شیر و جلوگیری از افت فشار از شیلنگ 3/4 استفاده شود. دبی پمپ بالای 80 لیتر توصیه نمی شود

احتیاط: بعد از اتمام تنظیمات شیر KV1-S، حتما شیر مانومتر را ببندید تا از خرابی مانومتر جلوگیری شود.
شیربرقی دو بوبین شیر برقی دو بوبین بالابر ترک هیدرولیک

نقشه-مدار شیر برقی دو بوبین ترک هیدرولیک

نقشه شیربرقی دو بوبین طرح بلین آلمان مدار شیربرقی بالابر دو بوبین طرح Blain مدار شیر برقی بالابر ترک هیدرولیک 2 بوبین مدار شیر برقی بالابر هیدرولیکی دو بوبین ترک هیدرولیک